Thông tin văn bản
Văn bản số 3139/VP-KT ngày 11/05/2022 sao gửi Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 3139/VP-KT Ngày ban hành: 11/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220516090007.zip