Thông tin văn bản
Công văn số 1448/UBND-VHXH ngày 08/07/2019 Chuẩn bị nội dung phục vụ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
Số ký hiệu: 1448/UBND-VHXH Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị nội dung phục vụ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1488.qd.signed.pdf