Thông tin văn bản
Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 30/03/2021 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
Số ký hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/03/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 07 QPPL.signed.pdf