Thông tin văn bản
Văn bản số 3627/VP-NCPC ngày 26/05/2020 Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 của Bộ Quốc Phòng.
Số ký hiệu: 3627/VP-NCPC Ngày ban hành: 26/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 của Bộ Quốc Phòng.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200601104025.zip