Thông tin văn bản
Văn bản số 3398/QD8-UBND ngày 01/01/2017

Điều chỉnh KH vốn ĐT XDCB năm 2016 nguồn vốn trái phiếu CP xd CT nông thôn mới

Số ký hiệu: 3398/QD8-UBND Ngày ban hành: 01/01/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Điều chỉnh KH vốn ĐT XDCB năm 2016 nguồn vốn trái phiếu CP xd CT nông thôn mới

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3398QD8UBND2017.pdf