Thông tin văn bản
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2012

Về việc thực hiện công tác quốc phòng - địa phương năm 2012

Số ký hiệu: 02/CT-UBND Ngày ban hành: 19/01/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về việc thực hiện công tác quốc phòng - địa phương năm 2012

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: CT_02.doc