Thông tin văn bản
Văn bản số 6506/VP-KSTTHC ngày 06/09/2022 sao gửi Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 6506/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 06/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220913094909.zip