Thông tin văn bản
Văn bản số 4858/VP-KTTC ngày 07/09/2018 Về việc : lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2015/NĐ-CP
Số ký hiệu: 4858/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2015/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4858.rar