Thông tin văn bản
Công văn số 977/BCĐ ngày 14/05/2019 Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 977/BCĐ Ngày ban hành: 14/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 977.ub.PDF