Thông tin văn bản
Văn bản số 4825/VP-KTTC ngày 10/07/2020 sao gửi Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 4825/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200713074634.zip