Thông tin văn bản
Công văn số 2036/UBND-KTTC ngày 18/09/2019 Tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Số ký hiệu: 2036/UBND-KTTC Ngày ban hành: 18/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2036.ub.signed.pdf