Thông tin văn bản
Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 11/07/2012

Về bổ sung danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

Số ký hiệu: 02/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/07/2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về bổ sung danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 022012NQHDND.doc