Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 08/02/2011

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Số ký hiệu: 01/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/02/2011
Cơ quan ban hành: UBND H. Hòa Thành Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD01_2011_HOATHANH.doc