Thông tin văn bản
Công văn số 378/UBND-KTTC ngày 04/03/2019 Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Số ký hiệu: 378/UBND-KTTC Ngày ban hành: 04/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: