Thông tin văn bản
Văn bản số 270/UBND-KTN ngày 08/02/2014

Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2013

Số ký hiệu: 270/UBND-KTN Ngày ban hành: 08/02/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2013

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 270UBNDKTN2014.pdf