Thông tin văn bản
Văn bản số 3519/VP-NC ngày 02/06/2021 Sao gửi Công văn số 3517/VPCP-TH ngày 27/5/2021 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 3519/VP-NC Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 3517/VPCP-TH ngày 27/5/2021 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210607075928.zip