Thông tin văn bản
Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025”
Số ký hiệu: 77/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025”
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 77 qd.signed.pdf