Thông tin văn bản
Công văn số 191/UBND-KGVX ngày 28/01/2019 Kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW
Số ký hiệu: 191/UBND-KGVX Ngày ban hành: 28/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 191.ub.PDF