Thông tin văn bản
Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016

Ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 04/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/02/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 042016QDUBND2016.docx