Thông tin văn bản
Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 15/02/2012

Về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2010.

Số ký hiệu: 271/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/02/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2010.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: SO02/qd271.rar