Thông tin văn bản
Báo cáo số 36/TB-VPCP ngày 25/01/2017

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Số ký hiệu: 36/TB-VPCP Ngày ban hành: 25/01/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 36TBVPCP2017.pdf