Thông tin văn bản
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

Số ký hiệu: 33/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 33NQHDND2016.rar