Thông tin văn bản
Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/09/2015

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 48/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/09/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 10 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 482015QDUBND2015.doc