Thông tin văn bản
Văn bản số 4970/VP-NC ngày 11/07/2022 sao gửi Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 4970/VP-NC Ngày ban hành: 11/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719142749.zip