Thông tin văn bản
Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 02/10/2019 Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 345/BC-UBND Ngày ban hành: 02/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 345.bcub.signed.pdf