Thông tin văn bản
Văn bản số 1140/VP-KT ngày 23/02/2022 Sao gửi Quyết định số 3/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
Số ký hiệu: 1140/VP-KT Ngày ban hành: 23/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 3/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220301102516.zip