Thông tin văn bản
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 Tán thành Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 08/NQ-HĐND Ngày ban hành: 23/03/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Tán thành Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 08-NQ-HDND-De an.pdf
08-NQ-HDND-QD.PDF