Thông tin văn bản
Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 31/07/2019 Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP
Số ký hiệu: 272/BC-UBND Ngày ban hành: 31/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 272.bc.signed.pdf