Thông tin văn bản
Văn bản số 2870/VP-KTTC ngày 13/07/2016

Về việc :Tham mưu góp ý về ưu đãi thuế TNDN đối với cây cao su thanh lý.

Số ký hiệu: 2870/VP-KTTC Ngày ban hành: 13/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Tham mưu góp ý về ưu đãi thuế TNDN đối với cây cao su thanh lý.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2870VPKTTC2016.rar