Thông tin văn bản
Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng
Số ký hiệu: 38/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/10/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 38 qppl.signed.pdf