Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 15/09/2017

Sửa đổi ,bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 27/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/09/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi ,bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 272017QDUBND2017.pdf