Thông tin văn bản
Văn bản số 883/VP-KGVX ngày 21/02/2019 CKS - sao gửi Thông tư số 05/2019/TT-BGTVT
Số ký hiệu: 883/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS - sao gửi Thông tư số 05/2019/TT-BGTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 883.rar