Thông tin văn bản
Văn bản số 2511/UBND-KTTC ngày 12/10/2018 ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
Số ký hiệu: 2511/UBND-KTTC Ngày ban hành: 12/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2511.ub.PDF