Thông tin văn bản
Văn bản số 5076/VP-KTTC ngày 25/10/2017

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Số ký hiệu: 5076/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5076VPKTTC2017.PDF