Thông tin văn bản
Văn bản số 5093/VP-KGVX ngày 30/07/2021 sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT
Số ký hiệu: 5093/VP-KGVX Ngày ban hành: 30/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825083800.zip