Thông tin văn bản
Văn bản số 9359/VP-KT ngày 01/12/2022 Sao gửi Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 9359/VP-KT Ngày ban hành: 01/12/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221202150124.zip