Thông tin văn bản
Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 25/03/2019 BÁO CÁO Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
Số ký hiệu: 99/BC-UBND Ngày ban hành: 25/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 99.bc.PDF