Thông tin văn bản
Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Số ký hiệu: 68/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 682013QDUBND2013.doc