Thông tin văn bản
Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 15/05/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh quý I năm 2019
Số ký hiệu: 169/BC-UBND Ngày ban hành: 15/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh quý I năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 169.bc.PDF