Thông tin văn bản
Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh

Số ký hiệu: 48/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/11/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 482013QDUBND2013.doc