Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1467/KH-UBND ngày 10/07/2019 Kế hoạch phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn của các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp
Số ký hiệu: 1467/KH-UBND Ngày ban hành: 10/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn của các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1467 KH-UBND.signed.pdf