Thông tin văn bản
Văn bản số 4100/VP-NCPC ngày 12/07/2019 Sao gửi Công văn số 2572/BTP-BTTP thực hiện Luật Quy hoạch liên quan đến hoạt động công chứng
Số ký hiệu: 4100/VP-NCPC Ngày ban hành: 12/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 2572/BTP-BTTP thực hiện Luật Quy hoạch liên quan đến hoạt động công chứng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4100VP-NCPC.rar