Thông tin văn bản
Văn bản số 8145/VP-KGVX ngày 25/11/2021 sao gửi Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 8145/VP-KGVX Ngày ban hành: 25/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211126144502.zip