Thông tin văn bản
Công văn số 373/UBND-NC ngày 05/02/2021 Báo cáo số lượng vị trí việc làm, số lượng biên chế công chức trong cơ quan hành chính và số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thực hiện năm 2020
Số ký hiệu: 373/UBND-NC Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Báo cáo số lượng vị trí việc làm, số lượng biên chế công chức trong cơ quan hành chính và số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thực hiện năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 373 ub.signed.pdf