Thông tin văn bản
Văn bản số 7913/VP-KT ngày 05/09/2023 sao gửi Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 7913/VP-KT Ngày ban hành: 05/09/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230918093412.zip