Thông tin văn bản
Văn bản số 6801/VP-VHXH ngày 18/09/2020 Sao gửi Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT ngày 15/9/2020 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”
Số ký hiệu: 6801/VP-VHXH Ngày ban hành: 18/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT ngày 15/9/2020 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200923160036.zip