Thông tin văn bản
Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 28/02/2020 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa IX
Số ký hiệu: 58/BC-UBND Ngày ban hành: 28/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa IX
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 58.bcub.signed.pdf