Thông tin văn bản
Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 17/02/2021 Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP
Số ký hiệu: 534/BC-UBND Ngày ban hành: 17/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 534 bc.signed.pdf