Thông tin văn bản
Văn bản số 4249/VP-KGVX ngày 08/08/2018 sao gửi Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
Số ký hiệu: 4249/VP-KGVX Ngày ban hành: 08/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: