Thông tin văn bản
Văn bản số 719/VP-KGVX ngày 14/02/2019 (cks). SGVB TT3 về công tác xã hội trong trường học
Số ký hiệu: 719/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). SGVB TT3 về công tác xã hội trong trường học
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 714.rar